Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2019 21:46, số lượt xem: 80

Muôn trùng ngàn dặm xa
Mãi tít bên trời kia
Nơi nào anh cũng nhớ
Ngồi chờ dài đêm khuya

Muôn trùng ngàn dặm chia
Dù đôi bên đôi bờ
Hồn đêm thơ thẩn nhớ
Trôi dạt dào đêm khuya

Muôn trùng ngàn dặm thương
Đêm sang gợn cơn buồn
Trong lòng từng đêm đó
Tiếng nhớ dài qua đêm

Muôn trùng ngàn dặm yêu
Thời gian xa bao nhiêu
Vẫn gom từng nét rõ
Bóng em đó anh yêu

11.00 đêm 18.02.2017
anh yêu có mình em thôi