Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 21:02, số lượt xem: 99

Biết lòng anh có em
Cứ mãi từng đêm thèm
Ngồi thầm thào buông tiếng
Mộng Thơ anh thương em
Biết tiếng lòng tiếng đêm
Sao đêm lòng chẳng yên
Cứ ngó chân trời ấy
Trái tim đổ thèm em
Biết lòng mình thương thêm
Biết bao trạm anh thèm
Em xa sao em hiểu
Trong lòng anh từng đêm
Phút nào mà không thương
Một bóng xa cuối đường
Đêm nào anh cũng nhớ
Ngồi vẽ từng nét em