Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2017 10:59, số lượt xem: 133

Ngó áng mây thơ thẩn gió thổi trôi
dừng đâu nơi trôi xa tận cuối trời
đổi hình dáng trôi đi từng cơn gió
cầu dáng em còn mãi đừng đổi thay

Ngó chân trời đã thấy bao mùa trôi
thấy lá thu vàng rơi mấy mùa rồi
thấy sương đêm phủ ngập trăng vàng đó
trạm thời gian trôi qua hai năm rồi

Ngó ánh sương rơi đổ trắng khắp nơi
ngồi phơi sương ngồi ngó qua đêm rồi
ngồi chờ sương vẽ hình bóng em đó
để cho rõ bóng em khỏi buồn vơi

Ngó hình em trời nặn thấy dễ thương
từng nét in anh ngắm lúc xa đường
chẳng bóng sương nào vẽ cho anh thấy
chỉ hình em anh ngắm giảm cơn buồn

09:30 đêm 24.04.2015
làm sao mới giảm cơn buồn khi nhớ em