Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 20:13, số lượt xem: 96

Gió thu chiều nay sang
Ngó ánh nắng thưa vàng
Bên đường chẳng vết bóng
Chờ trông lòng nặng mang

Gió thu thổi lá vàng
Ngồi xuống mở lời than
Cầu cho bên đường vắng
In vết một bóng nàng

Gió thu ngó chiều hoang
Cành cây lá úa tàn
Gợn cho lòng vương vấn
Thơ thẩn bên đường hoang

Gió thu thổi lòng đêm
Ngồi xuống thầm gọi tên
Bóng ai bên đường đó
Sao biết rõ là em

09:50 đêm 22-04-2012
ngồi ngó lá vàng rơi trong lòng buồn nhớ người