Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2017 21:09, số lượt xem: 138

Bao năm thắm thoát trôi qua
Lòng còn ghi nhớ mặn mà bóng ai
Gió thu thổi lá vàng bay
Thổi bóng em đã trôi xa từng giờ
Bao năm phảng phất trong mơ
Bao năm in vết trong thơ đêm ngày
Ghi rồi trao tặng ai ơi
Thơ đề từng trạm nhiều bài không tên

08:45 đêm 07-04-2012
ngồi nhớ cơn bão tố thời gian qua đêm nay