Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2017 10:46, số lượt xem: 154

Mùa thu đã dạm ngõ đến bên anh
hai thu rồi anh nhớ gọn trong tim
mình đôi đời đôi đường đôi bờ bến
đã hai năm lòng mến gọn từng đêm

Cơn gió nào mà chẳng thấy đưa tin
đưa cơn lạnh xé lòng xé từng đêm
dạt dào tới hiên ngoài chen khe cửa
đưa cơn lạnh cơn buồn rồi bỏ đi

Nhiều khi lòng lạnh giá giấc ngủ khuya
thì thào trong lòng đêm giấc ngủ về
như tiếng em lời em bên tai đó
gọn cho lòng đêm dài lạnh bờ mi

Cơn gió thương xào xạc dài đêm khuya
cơn gió yêu đêm buông lại gọi về
cơn gió nào ấp ủ lòng anh ấy
mà chẳng thấy thời gian vẫn lạnh khuya

08:30 đêm 20.08.2015
cơn gió heo may đêm nay buồn như nát lòng nhớ tới người