Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2017 10:31, số lượt xem: 118

Ghi tên em từng đêm vào lòng anh
để cho nhớ cho thương sợ sẽ quên
bối rối bờ môi đêm thầm buông tiếng
gọn lòng đêm khi nhớ lúc xa đường

Ghi tên em dòng thơ lúc nhớ thương
để khỏi quên khỏi nhạt nhạt từng đêm
trong lòng anh nhớ thương đêm buông xuống
lạnh như sương đêm ngóng trong lòng anh

Ghi tên em trong tim từng cõi đêm
khi xa nhau yêu nhớ biết đâu tìm
ngõ nghẻo nào đường xa góc biển ấy
đến trong mơ anh thấy lòng chẳng yên

Ghi tên em cho nhớ nhớ từng đêm
trước khi ngủ cầu xin cho ngủ yên
thầm tên em bao lời nửa đêm đó
giảm cơn nhớ khi xa nhớ tới em

09:00 đêm 13.08.2015
anh ngồi thơ thẩn ghi tên em trên dòng thơ