Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:30, số lượt xem: 105

Ai êm tiếng lòng đêm
Khi xa nhau đôi đường
Hạt sương nào đâu giúp
Vẽ bóng em trong đêm
Ai yêu em đêm đông
Em có hiểu gì không
Có một người bên ấy
Đang ngồi ngóng ngồi trông
Ai ngồi chờ trăng đêm
Rồi tiễn trăng qua rèm
Gửi trăng về nơi đó
Một lời anh yêu em
Ai vẽ trên vầng trăng
Em có thấy bóng không
Hình trên đó anh vẽ
Cầu đẹp đẽ như em