Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 22:58, số lượt xem: 96

Sao biết em ở đâu
Ngày đêm vang tiếng sầu
Đường nào cho anh tới
Để đưa lời mời nhau

Sao lòng mãi thương đau
Ai gánh mãi cơn sầu
Biết đâu cho anh kiếm
Mình còn lo cho nhau

Sao thời gian trôi mau
Bôi bẩn dòng thơ sầu
Dài dòng thời gian đã
Mà vẫn mãi xa nhau

11.00 giờ đêm 24.06.2016
sao cứ hỏi lòng mình từng đêm