Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 19:56, số lượt xem: 92

Lòng chờ mãi bên nhau
Hồn vương mối tơ sầu
Dù cách xa nhau đó
Vẫn hoài niệm chờ nhau

Cầu thời gian trôi mau
Để khỏi đôi lòng sầu
Khỏi ngóng ai bên đó
Dòng thơ buồn bao lâu

10:15 đêm 26.08.2012
dòng thơ anh sẽ buồn bao lâu