Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 20:39, số lượt xem: 105

Đêm nay thơ thẩn gió đưa
Lất phất từng giọt đong đưa đêm này
Hỏi lòng đêm nhớ tới ai
Chẳng ai qua lại cho vay cho nhờ
Hạt dài hạt mỏng giọt mưa
Ngồi đếm từng hạt thiếu thừa ai hay
Tâm tư trong cõi lòng này
Hỏi trời hỏi đất đâu đây bến tình

07:15 đêm 05.05.2013
lòng thấy cô đơn lạnh lẽo đêm nay