Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:18, số lượt xem: 102

Trong lòng thơ thẩn ai hay
Chẳng ai qua lại cho vay đôi lời
Hỏi thăm hỏi tới bóng người
Giờ đã khuất bóng đâu nơi cho tìm
Đêm thanh phố vắng đường im
Hạt sương chào đến lạnh tim giá lòng
Quay về thơ viết cho lòng
Đêm nay lòng thấy mỏng manh bóng nàng

11.00 đêm 28.01.2012
sao lòng cứ mỏng manh nhớ nàng