Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:34, số lượt xem: 132

Đêm buồn gió lạnh hỏi ai vui
Bờ môi bối rối thầm tên ai
Thơ thẩn tên em trong lòng đó
Hỏi xa sao nhớ nhớ bóng người
Mây trôi gió cuốn cách biệt nơi
Lang thang cơn nhớ đứng lại ngồi
Mơ mơ màng màng trong mộng đó
Chìm trong nỗi nhớ nhớ tới người

10:45 đêm 19.06.2013
hỏi ai có thể giảm bớt nỗi bâng
khuâng này trong lòng