Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2019 19:16, số lượt xem: 72

Phảng phất lòng đêm một bóng người
Đã in từng vết bóng xinh tươi
Vỗ cánh bên trời nơi phương đó
In trong lòng nhớ từng nét người

Phảng phất trong lòng từng đêm vơi
Vẫn ghi vẫn nhớ bóng một người
Ở nơi xa xa bờ bến đó
In từng trạm nhớ trạm thương người

Phảng phất trong hồn từng đêm trôi
Tìm kiếm bóng ai bóng một người
Cách bờ xa bến khung trời đó
In cả trong mơ cả đêm rồi

Phảng phất bóng ai tận bên trời
Lòng anh còn nhớ bóng xinh tươi
Vỗ cánh nơi xa phương trời đó
Chìm trong nỗi nhớ vạn vạn đời

11.00 giờ đêm 17.12.2016
lòng khao khát muốn về gặp em đêm nay