Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2019 20:28, số lượt xem: 69

Bóng đêm như gây mơ
Anh ngồi ngó qua bờ
Buồn buồn vắng vắng đó
Sầu vơi trên ý thơ

Bóng trăng đến đưa thơ
Tuần nào trăng cũng về
Dòng thơ trên trăng đó
Hồn anh nửa gửi đi

Bóng em còn trong mơ
Chợt nhớ thêm thẫn thơ
Cầu mơ nào cũng có
Cầu giấc mơ em về

Bóng ai trong sương mù
Tặng anh cõi hoang vu
Đêm về thơ thẩn ấy
Lòng yêu đủ cay chua

10.30 đêm 06.01.2017
đêm sao lòng đêm cứ hiện bóng em