Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2016 09:01, số lượt xem: 172

‎ Bóng chiều nào cũng nhớ
‎ bơ vơ bên đường hoang
‎ ngó bầu trời trao gió
‎ buồn cánh én bay ngang

‎ Bóng thu nào vẫn ngó
‎ tàu lá bên thềm hoang
‎ ghi bao lời thương đó
‎ sao biết tới tay nàng

‎ Bóng ai xa phương nhớ
‎ vẫn gom từng trạm mơ
‎ ghi trên dòng thơ ấy
‎ lòng đêm thêm nhạt khu

‎ Bóng đêm sang thêm vắng
‎ lạnh lạnh canh dài khuya
‎ anh vẫn ngồi trông ngóng
‎ lạnh giá đôi lề mi


‎ 11:30 đêm 27.06.2014
‎ thơ thẩn buồn đêm sang một mình vắng
‎ lòng nhớ ai đêm nay