Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:27, số lượt xem: 108

Mong từng ngày từng đêm
Vẫn có bóng em thương
Đừng cho mờ bóng đó
Nén hương lòng anh xin
Ai ngồi ngóng bên kia
Rồi từng đêm gọi về
Lòng nhớ nhau đêm đó
Lạnh giá đôi lề mi
Ai cười khi xa nhau
Đêm sang gợn lòng sầu
Rồi từng đêm ngồi xuống
Tờ giấy trắng phai màu
Ai ngồi ghi trên giấy
Dòng mực lạnh đầy trang
Có tên em ở đó
Dòng mực dài lang thang