VIẾNG NHÀ VĂN BẮNG SƠN

  (nhớ : Băng Hồ, Hoàng Công Khanh )

Lễ viếng thưa người...toàn những văn nhân
"Nhà tang lễ Quốc gia" hình như rộng quá tầm văn sĩ ?
Nơi đây tuần trước lễ tang Vị Quan to hoành tráng hết ý !
Văn sĩ thanh bần chỉ có những Bạn Thơ...

Thế cũng là vui : lòng sáng tựa Sao Khuê
không bồn bộn tiền nong, chức quyền ngất ngưởng
Thân phận Nhà văn muôn đời bi tráng
Được Đời yêu thì cũng hết hơi !

Yêu Hà Nội thật lòng...là thế Băng Sơn ơi,
Những Thạch Lam,Băng Hồ, Huy Linh, Thế Phong, Hoàng Công Khanh...ai yêu hơn nữa nhỉ ?
như chỉ có Băng Sơn sống chết trọn đời !

Thế cũng là vui :di ảnh Anh mỉm cười nhìn bạn bè đến viếng
Thương thương quá như con tằm con nhện
nhả hết tơ vương luỵ với Đời...
Nén nhang này
Cầu chúc Anh lên cõi thảnh thơi...

    Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội 11 giờ trưa 5-9-2010
          Tiểu đệ Nguyễn Khôi- kính viếng...