Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 13:55

Ngồi khóc thương Ngưu Lang-Chức Nữ
Trời bắt xa, năm chỉ gặp một lần
Ngẫm xót mình còn chẳng bằng Ngưu-Chức
Chút tình thoảng có. Lại... Như không!