Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 13:58

Cái gì mới đến đâu rồi cũng thành cũ kỹ
Ta bên nhau. Cũ kỹ đến nhường kia!
Sự cũ kỹ lắm khi làm chúng ta mệt mỏi
Sẽ ra sao khi những giá trị cũ chẳng còn?