Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2020 18:15, số lượt xem: 48

Bờ tây... Bờ tây! Ơi! Bờ tây!
Chim lạc bầy... Thương chưa! Chim lạc bầy.
Con sóng cô đơn trong biển nhớ.
Quê nhà nhàn nhạt cuối chân mây.

Bờ tây... Bờ tây! Bờ tây ơi!
Hải âu kia sinh bất phùng thời.
Vỗ cánh chao nghiêng đại dương lạ.
Sóng dữ găm đầu hồn phách phơi.

Sóng bạc sùi lên bọt trắng xoá.
Sóng bạc đầu đè sóng bạc đầu.
Hải âu vùng vẫy đêm đặc quánh.
Biển hả họng gào sâu thẳm sâu.