Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 12/12/2012 13:49

Anh hoa phát tiết dập dồn
Mở linh hồn tại thể tồn từng cơn
Mở triều giập gió cô đơn
Mù sa sáu cõi xuống cồn hở hang


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973