Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 28/11/2012 13:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/11/2012 22:02

Chị em nước mắt đầm đìa
Đã chia phố thị còn chia thôn làng
Trả hương rượu sớm chiều càng
Trả màu ly biệt lên đàng càng chia


Nguồn: Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973