Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 08/01/2013 10:37

Đi về trong thế kỷ sau
Nhìn trong mắt thấy đời đau trong mình
Đất buồn dưới gót thênh thênh
Em về đất thượng bỏ bình nguyên sao
Hồ in bóng rụng anh đào
Phố xanh đời phượng còn bao nhiêu hồng
Bây giờ em có buồn không
Màu trăng nước đó còn trông thấy gì


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973