Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2023 01:50, số lượt xem: 117

Anh biết một người yêu biển
Nhưng họ chẳng để anh cạnh bên
Và anh cũng biết một người bảo cùng đợi
Nhưng họ chẳng đợi hết tháng hai

Anh biết anh dáng vẻ khù khờ
Nên đợi người không tiếc mùa lá rụng
Người biết chắc rằng anh sẽ luỵ
Nên người chọn làm kẻ vô tri.