Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2023 23:43, số lượt xem: 63

Xuân đợi hoa tuyết
Hạ hờn nhân
Thu đợi lá rụng
Đông chờ em...

8/2022