Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2021 15:41

Trong ta sáng tối có hai phần
Rũ bớt tối đi, sáng lấn dần
Rũ mãi, rũ hoài cho bớt tối
Suốt đời như vậy để thành nhân


Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011