Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2019 19:23

Sáng rực một đường băng, nơi vua Lê tụ nghĩa*
Rẽ khói lam, thu phục lại giang sơn
Nếu giặc phạm biển trời, thì nơi đây cánh thép
Rạch trời xanh, mang sấm sét lên đường


*Thơ Phan Bội Châu: Núi Lam rẽ khói mở đường nhà Lê

Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011