Chưa có đánh giá nào
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 25/02/2017 20:35, số lượt xem: 301

Nào ai biết chuyện nhân duyên
Tan hợp, hợp tan chẳng vì nhau
Nên vừa duyên nợ trùng phùng
Nào hay chẳng phận nên đành cách xa
Ngỡ rằng rồng gặp hồng vân
Rằng loan gặp phượng nên thành lứa đôi
Lại ra chim nhạn chung cành
Hoa rơi chim đã một mình một phương
Thương người một dạ chân tâm
Thiết tha ánh mắt, xôn xao nỗi lòng
Người xa nào có hay tình
Để hoa đơn chiếc, để trăng một mình
Vậy em thôi hãy đợi mong
Thôi thì một chút thanh xuân đa tình
Ngày sau nhìn lại giễu mình
Cười cho ngày cũ, cười mình đa đoan