34.33
Đăng ngày 03/12/2017 15:45, số lượt xem: 524

Em từng nghĩ sẽ buông bỏ anh
Cố chấp nhiều cũng không qua nỗi sầu nhân thế
Đời thì rộng và lòng người sâu tựa bể
Tìm đâu để gặp tri âm.

Năm xưa mơ người anh hùng dọc ngang trời đất
Dám sánh cuộc đời cùng núi sông
Nay ngỡ mọi thứ chỉ là hư không
Loạn thế không anh hùng, tài hoa nào tri kỷ
Sinh bất phùng thời
Mối hận cổ kim.

Mà sao giữa thế sự đảo điên
Chấp niệm tưởng tàn phai nhưng lòng chẳng thể nào buông bỏ
Đức Lạt Ma từng nguyện buông cả đất trời cũng không buông được nàng A Mễ
Chân tình sẽ vượt trên mọi cương toả thế nhân?
Em lại càng khao khát được gặp anh
Người sinh ra để sống vì khói bay trăm họ
Người sinh ra là để cho em.

Em nguyện cố chấp đến cùng
Với mối duyên nợ ba sinh.

Saigon,
Tháng 10.2017.