Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 00:12, số lượt xem: 39

Ngàn năm khắc dạ lời thơ bác
Nghĩa rộng chân tình rất vị lai
Khát vọng ươm vần xây chí lớn
Lừng danh nghệ sĩ bậc thiên tài

05/05/2021