Nỗi lòng chia sẻ cùng ai vậy
 cuộc đời ngắn tình duyên dài vô thượng
  thôi thôi thôi...cứ sống vui đi bạn hỡi
   cuộc đời nay lấy vợ là thơ thôi...

Hình như bạn buồn,thất vọng trong ty àh.Có hê chi tìm bạn với thơ đi.thơ bên bạn thơ là người tình không bỏ bạn ra đi.thơ là hồn là bạn là vợ là chồng...là tất cả những điều tốt đẹp bên bên ta

Của tin lấy chút lòng này làm ghi