Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 06:12, số lượt xem: 30

Bây giờ ngồi ngẫm lại,
tuổi thơ yêu dại khờ,
Ngày xưa mà quay lại,
lại yêu như dại xưa.

Thanh Trì 2020