Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:46, số lượt xem: 41

Bước chân thất lạc lâu ngày,
nay nghe thu gọi về đây gặp Người.
Xa nhau đã mấy năm rồi
xin cho được gặp tình tôi một lần,
Trời cao ru nhịp sương ngân,
để tôi ngủ với trăng ngần một đêm .