Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2021 06:19, số lượt xem: 40

Trời xứ lạ, mây trôi lạc lối,
sông không quen, trăng mọc sai kỳ.
Chốn hương lư, nẻo tồn sinh dị ngữ,
nỗi quê nhà, vùng khuất lấp sinh ly.