Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 06:43, số lượt xem: 33

Mường tượng hồn mình trên cõi khác,
một hôm nhớ bạn về quê chơi.
Triều lên, sông rộng, mê bơi chải,
nghe tiêng thu không chẳng muốn rời.