Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 06:38, số lượt xem: 53

Con trở về quê giữa buổi cày,
giữa mưa nặng hạt, gió heo may,
Áo tơi mẹ rách, đêm chằm vội,
nước ngập chân gầy, lạnh buốt tay.