Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 06:41, số lượt xem: 78

Đi mãi mà không gặp người  quen,
lẽ nào làng nay đã đổi tên?
Chợt nghĩ, ra đi từ chín tuổi,
đến cả mình e chẳng nhớ mình!

Năm 2019