Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 15:18

Con sông không còn
đường xa bến vắng.
Vội vã về đâu
ơi bàn chân lấm.
Ngõ buồn nhà quạnh cô thôn.