Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2021 06:47, số lượt xem: 45

Vô vọng: hoá ra đang chạy quẩn,
cứ tưởng đâu đã vượt trước đời mình.
Tay nắm tóc hòng nhấc lên khỏi đất,
cúi xuống nhìn: bùn lún cả hai chân.