Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2021 08:38, số lượt xem: 39

Đĩa dầu đã cạn cơn mộng cũ,
chút đốm hồng lên có ích chi,
Gió đưa tre kẹt tan lời hứa,
mảnh lá trăng ngiêng chẳng ích gì.