Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2021 06:06, số lượt xem: 40

Không gian đứt từng khúc,
biết tìm em vùng nào.
Thời gian trôi xa lắc,
Biết đợi em ở đâu.