Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2021 05:53, số lượt xem: 56

Đăm đắm người xưa, em bỏ mặc
một mảnh tình đơn giữa chốn quê.
Đêm đêm vét mộng làm chăn đắp,
đỡ lạnh thân gầy giữa cõi khuya.

Thanh Trì 2020