Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/03/2021 06:40, số lượt xem: 73

Lâng lâng trang vở học trò,
viết vài ba chữ dại khờ tuổi yêu.
Trao vào tay bạn đã  liều,
làm sao dám hẹn tình yêu với người?
Ba năm học cứ dần trôi,
cháy trời phượng đỏ không nguôi học trò.
Bây giờ trở lại trường xưa,
bùi ngùi trang vở vẫn chưa viết gì.
Thương ai dại thuở tình si,
bâng khuâng trang vở yêu khi học trò!