Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2021 06:43, số lượt xem: 34

Sập chiều cun cút vắng,
nhà trống không lửa đèn.
Thu đêm nhòm nhõm ngóng,
đến bóng cũng chết thèm.