Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/12/2022 15:58

Nắng mưa tần tảo
Mồ hôi đẫm áo phận đời
Quanh năm lầm lũi ruộng lầy
Bốn mùa te tái áo tơi
Cheo leo mặt đất
Long đong cõi người
Trăm năm lẻ bóng Mẹ ơi
Ngày về với đất là người không quê.