Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2021 14:24, số lượt xem: 35

Mường tượng bóng mình trên cõi tạm,
mịt mù đường cuối, chuyến xe đưa.
Run run phía dưới bàn tay chạm,
chắc bạn đồng môn tiễn biệt ta.