Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/03/2021 15:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 07:51

Chả lẽ giống như người,
ve thương đời dâu bể,
nên khóc trọn mùa trôi,
đến thân khô xác nhẹ.