Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:22, số lượt xem: 41

Chả lẽ giống như người,
ve thương đời dâu bể,
nên khóc trọn mùa trôi,
đến thân khô xác nhẹ.