Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2021 06:03, số lượt xem: 50

Không níu nổi chút hương xưa ngày gặp,
khi lãng nguôi buổi ấy của chúng mình.
Càng tiếc mãi hoa xoan thời trinh nữ,
đã muối sương vùi tấp giấc mơ xanh.